Jak malować metodą natryskową? Poradnik dla samodzielnych / Wrocław House

Jak malować metodą natryskową?

Malowanie metodą natryskową zyskuje należną sobie popularność i jest coraz częściej stosowane nie tylko przez właścicieli budynków jednorodzinnych, ale również niewielkich mieszkań.

Oto jakie ma zalety w porównaniu do używania pędzla lub wałka – poznajmy również sposoby malowania natryskowego i dowiedzmy się, jak dbać o prawidłową pracę służącego do tego celu urządzenia.

Metoda natryskowa dawniej i dziś

Malowanie metodą natryskową przeżywa drugą młodość. Powodem tego jest postęp technologiczny, który doprowadził do niespotykanego do tej pory stopnia miniaturyzacji urządzeń zasilanych za pomocą energii elektrycznej i wymiennych ogniw akumulatorowych. Chociaż produkowane obecnie urządzenia przeznaczone są do zastosowań okazjonalnych, a profesjonalne użycie wymaga zakupu specjalistycznego kompresora i kompletu akcesoriów dodatkowych, producenci urządzeń amatorskich i półprofesjonalnych z pewnością nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa.

W określeniu „malowanie natryskowe” mieści się nie tylko możliwość odświeżania ścian, ale również zabezpieczania przez impregnację drewnianych konstrukcji, a także malowania ogrodzeń czy karoserii samochodowej.


ZOBACZ RÓWNIEŻ ARTYKUŁ Jak malować metodą natryskową?


Profesjonalne urządzenia pozwalają ponadto na łatwe i szybkie nakładanie tynków, lakierowanie dużych powierzchni poziomych, pionowych i położonych ukośnie. Możliwości te kusiły zwłaszcza właścicieli budynków jednorodzinnych, gdzie kompresor mógł być wykorzystywany w szerokim zakresie. Właściciele mieszkań w blokach i kamienicach dysponowali z kolei zbyt małą ilością wolnej przestrzeni do przechowywania niezbędnych do malowania natryskowego akcesoriów – jedyną dostępną im formą zastosowania metody natryskowej było użycie pistoletów wraz ze zbiornikami na farbę podłączanymi do wylotu powietrza z odkurzacza marki Zelmer.

Zalety metody natryskowej

 • skrócenie czasu malowania,
 • oszczędność użytych substancji malarskich lub ochronnych,
 • równomiernie pokrycie powierzchni po prawidłowo wykonanej czynności malowania,
 • ułatwione malowanie sufitów i miejsc trudno dostępnych,
 • możliwość regulowania strumienia farby z dyszy – okrągłego lub płaskiego (pionowego i poziomego),
 • łatwiejsze czyszczenie narzędzia w porównaniu do mycia pędzli i wałków.
Pistolet natryskowy Wagner Dynatec 45 / Wrocław House

Co zawierają zestawy do malowania natryskowego?

Sytuacja ta zmieniła się, odkąd w sprzedaży pojawiły się niedrogie i poręczne zestawy do malowania metodą natryskową wyposażone we wszystkie elementy niezbędne do sprawnego przeprowadzenia odświeżenia ścian. Pozwalają one również na użycie lakierów, a nie tylko farb na bazie wody.


 

 
 

PRZEGLĄD PISTOLETÓW DO MALOWANIA METODĄ NATRYSKOWĄ: Pistolety do malowania natryskowego


Porada eksperta: Jeśli wybieramy urządzenie ssące lub grawitacyjne, warto wiedzieć, że większą swobodę użytkowania daje nam pierwsze rozwiązanie. Jeśli zbiornik umieszczony u góry urządzenia nie ma zabezpieczającej pokrywy, znacznie utrudnione będzie malowanie sufitu i płynne operowanie narzędziem, co przełoży się nie tylko na brak odczuwalnego komfortu pracy, ale również na niezadowalające jej efekty.

Chociaż kompresory w perspektywie długiego czasu również ulegały miniaturyzacji, ich obecność była – i w dalszym ciągu jest w przypadku profesjonalnych zastosowań – niezbędna do sprawnego zastosowania metody natryskowej. Oprócz urządzenia tłoczącego pod odpowiednim ciśnieniem powietrze – olejowego lub bezolejowego – na zestaw składają się:

 • aparat natryskowy ssący ze zbiornikiem na farbę umieszczonym u jego dołu lub grawitacyjny ze zbiornikiem znajdującym się w górnej części pistoletu,
 • regulator ciśnienia,
 • giętki przewód ciśnieniowy tłoczący sprężone powietrze z kompresora,
 • złączki i filtry.
Agregat Dedra DED7413 700 W 1 l z pistoletem HVLP / Wrocław House

Zestaw rozbudowany a wersja mini - akcesoria

Zarówno zestaw rozbudowany, jak i w wersji mini wyposażone są w niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria. Są nimi igła do przetykania zatkanej lakierem lub farbą dyszy i lepkościomierz.

Ten ostatni jest ciekawym przyrządem, a właściwie miarką odmierzającą precyzyjnie ilość rozpuszczalnika lub wody do rozrobienia farby w przeciągu czasu, który sprawdzamy samodzielnie, na przykład za pomocą sekundnika.

Zastosowanie lepkościomierza jest niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia, czyli takiej, podczas której rozpylana jest farba, lakier lub impregnat o właściwej konsystencji – zbyt duża ilość rozpuszczalnika (wody) spowoduje zbytnie rozrzedzenie farby i tworzenie się zacieków, a zbyt gęsta farba tryskająca na ściany spowoduje zapchanie dyszy, a wcześniej układanie się farby na powierzchniach w formie charakterystycznego, ale niechcianego efektu baranka.

Zminiaturyzowana wersja takiego urządzenia zawiera składające się z jednego, złożonego z trzech części, trzymanego w dłoni narzędzia – pistoletu wyposażonego w głowicę i dyszę oraz zbiornika i mini kompresora.

Pistolet malarski Wagner W 585 / Wrocław House

Przygotowanie do malowania natryskowego

Przygotowania do zastosowania metody natryskowej składa się z kilku etapów:

 • przygotowanie powierzchni do malowania, które nie odbiega od standardowego przygotowania powierzchni przez jej wyrównanie, wygładzenie, odpylenie i zagruntowanie,
 • zabezpieczenie powierzchni niepokrywanej farbą – znacznie bardziej dokładne i precyzyjne, z wykorzystaniem tektur ochronnych i folii ochronnych,
 • przygotowanie ubrania roboczego i ochronnego, na które składają się zabezpieczające przed mgiełką z farby koszula i spodnie, a także maseczka ochronna nakładana na twarz i okulary zabezpieczające oczy,
 • przygotowanie farby przez nadanie jej odpowiedniej, wskazanej przez producenta urządzenia, konsystencji przy użyciu lepkościomierza.

Pierwsze próby zastosowania tej metody malowania dobrze jest przeprowadzić z dala od ściany, na dużym kartonie umieszczonym poziomo, pionowo lub ukośnie, skierowanym podobnie jak powierzchnia, którą będziemy pokrywać bejcą, farbą lub lakierem. To na nim wypróbujmy, czy preparat malarski lub impregnujący ma odpowiednią konsystencję, a w czasie malowania nie tworzą się zacieki. Malowanie powierzchni pionowych przeprowadzamy poziomo, jedna warstwa pod drugą, od góry do dołu, trzymając urządzenie skierowane prostopadle do płaszczyzny w odległości około 20 cm od niej. Kolejno zamalowujemy następne odcinki sąsiadujące z już pokrytymi – podobnie, od góry do dołu.

Porada eksperta: Aby ustrzec się powstania zacieków i różnic w wyniku nierównomiernego pokrycia powierzchni, warto do zbiornika nalać taką ilość farby, która wystarczy do pomalowania całej płaszczyzny.

Jak malować pistoletem natryskowym w skuteczny sposób?

 • sufit pokrywamy urządzeniem skierowanym ku powierzchni pod kątem do 45 stopni,
 • ogrodzenie składające się z pionowych sztachet pokrywamy farbą z boku strumieniem poziomym lub okrągłym, kierując się od góry ku dołowi
 • ogrodzenie metalowe pomalujemy skutecznie, jeśli tuż za nim umieścimy tekturową lub pilśniową ochronę uniemożliwiającą rozpylanie farby po drugiej stronie metalowych przęseł lub siatki,
 • powierzchnie ukośne również pokrywamy mgiełką farby skierowaną pod kątem,
 • powierzchnie poziome malujemy w sposób odwrotny do opisanego wyżej – kierujemy się od ich dołu ku górze.
Jak malować metodą natryskową? Poradnik dla samodzielnych / Wrocław House

Jak konserwować pistolet natryskowy?

Urządzenie służące do malowania natryskowego po zakończonej pracy należy oczyścić z resztek farby lub lakieru za pomocą wody lub rozcieńczalnika i dokładnie wysuszyć. Szczególne starania należą się dyszom.

Po oczyszczeniu zbiornika należy go napełnić w części rozcieńczalnikiem i używać urządzenia do czasu, aż z dysz będzie się dobywał tylko on, niezanieczyszczony farbą lub bejcą.

Dopiero po końcowym wyczyszczeniu głowicy uzyskamy pewność, że pistolet został należycie zabezpieczony po użyciu i jest gotowy do powtórnego zastosowania.

Ponieważ właściwe konserwowany pistolet natryskowy będzie służył podczas kolejnych sezonów przeznaczonych na remont i odświeżenie ścian i sufitów, jego jednorazowy zakup i doświadczenie, jakie zdobyliśmy podczas jego używania znacznie ułatwią nam wykonywane w przyszłości prace malarskie wewnątrz pomieszczeń i na terenie naszej posesji.

WRÓĆ DO SEKCJI MALOWANIE NATRYSKOWE

Malowanie natryskowe Wrocław usługi

Malowanie natryskowe informacje i porady