Budowa fundamentów Wrocław

Jak wygląda budowa fundamentów?

Fundamenty domu to najniżej położona część budynku - są pierwszym, a jednocześnie najważniejszym elementem jego budowy. Głównym zadaniem fundamentów jest zapewnienie stabilności domu oraz zabezpieczenie go przed nierównomiernym osiadaniem, które w efekcie prowadzi do pękania ścian i poważnego uszkodzenia całej konstrukcji. Fundamenty przenoszą na grunt wszystkie obciążenia budynku, a dodatkowo zabezpieczają przed wilgocią. Dobrze wykonane fundamenty to także wysoki komfort cieplny i niskie koszty ogrzewania.

Wielkość i rodzaj fundamentu zależą od warunków gruntowo-wodnych na działce oraz od wielkości, konstrukcji i ciężaru domu. Do wyboru są tradycyjne fundamenty pod dom lub te wykonane z płyty fundamentowej. Pierwsze stosuje się w budownictwie murowanym, a drugie zaś w modułowym lub prefabrykowanym. W budownictwie jednorodzinnym fundamenty domu wykonuje się w postaci betonowych lub żelbetowych ław fundamentowych. Mogą być również murowane z bloczków.

Budowa fundamentów - jak wygląda?

Wykonanie fundamentów to proces wieloetapowy i wielokrotnie wymaga wsparcia specjalisty. Na początek niezbędna będzie współpraca z geodetą, który wytyczy dokładne miejsce fundamentów.

Pierwszym etapem budowy fundamentów jest zrobienie wykopów oraz przygotowanie szalunków - ziemnych lub drewnianych. Wtedy przychodzi czas na ułożenie prętów zbrojeniowych i wylewanie fundamentów betonem. Pamiętajmy, że proces ten nie powinien być przerywany – wykonuje się go w ciągu jednego dnia, pilnując, aby wierzchnia warstwa betonu stwardniała. Co więcej, wylane fundamenty należy obficie polewać wodą przez 7 dni - zapobiega to powstawaniu rys i zbyt intensywnemu wyschnięciu.

Bardzo istotnym etapem budowy fundamentów jest zabezpieczenie ich w przed wilgocią poprzez wykonanie hydroizolacji poziomej - używa się do tego specjalnej folii lub papy. W kolejnym kroku zsypuje się ławy fundamentowe i muruje ściany fundamentowe.

Budowa fundamentów domu

Fundamenty domu to najniżej położona część budynku - są pierwszym, a jednocześnie najważniejszym elementem jego budowy. Głównym zadaniem fundamentów jest zapewnienie stabilności domu oraz zabezpieczenie go przed nierównomiernym osiadaniem, które w efekcie prowadzi do pękania ścian i poważnego uszkodzenia całej konstrukcji. Fundamenty przenoszą na grunt wszystkie obciążenia budynku, a dodatkowo zabezpieczają przed wilgocią. Dobrze wykonane fundamenty to także wysoki komfort cieplny i niskie koszty ogrzewania.

Izolacja i ocieplanie fundamentów

Izolacja fundamentów to nic innego, jak zabezpieczenie ich przed wilgocią oraz ucieczką ciepła przy zastosowaniu odpowiednich materiałów izolacyjnych. Prace termoizolacyjne powinny być wykonane z należytą dokładnością, ponieważ ewentualne zaniechania mogą doprowadzić do usterek, których naprawa będzie bardzo kosztowna lub niemożliwa do usunięcia. Fundamenty izoluje się na etapie ich powstawania. Zaraz po zawiązaniu się betonu należy odpowiednio zabezpieczyć je przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Wyróżniamy dwa rodzaje izolacji: poziomą i pionową. Co istotne, nie powinniśmy pomijać żadnej z nich, aby izolacja była kompletna oraz dobrze chroniła całą konstrukcję budynku przed wilgocią wnikającą w fundamenty.

Wylewki podłogowe

Dobrze przygotowana wylewka to gwarancja ładnej, trwałej i pozbawionej spękań posadzki. Wylewka pełni rolę dociążającą oraz kryjącą, pod którą schowane są przewody instalacji wodnej, kanalizacyjnej i grzewczej. Chroni ona zatem nie tylko to, co znajduje się nad nią, ale i pod spodem. Profesjonalnie przygotowana wylewka powinna być wytrzymała i idealnie wypoziomowana. Wylewka, nazywana też jastrychem, to warstwa nakładana na podłogę przed położeniem ostatecznego materiału wykończeniowego. Można ją wykonać z zaprawy budowlanej lub prefabrykowanych płyt.

Ile trwa i kosztuje wykonanie fundamentów?

Budowa fundamentów wraz z oczekiwaniem na zawiązanie betonu trwa około miesiąca. Przy domu bez piwnicy koszt materiałów w przeliczeniu na 1m2 wynosi średnio 187 zł/m2 , a robocizny to ok. 64 zł/m2. W domu z piwnicą za sam fundament zapłacimy ok. 93 zł/m2 (koszt materiałów) oraz 51 zł/m2 (robocizna). W obu przypadkach należy doliczyć wynagrodzenie geodety ok. 400-600 zł.

Przykładowo za fundamenty w domu jednorodzinnym bez piwnicy o wielkości 120 m2 zapłacimy ok. 31 000 zł, a w jego odpowiedniku z piwnicą ok. 18 000 zł.