Hydroizolacje

Osuszanie ścian domu – przegląd metod i koszty

Osuszanie ścian domu

Wilgoć w wielu domach to często występujące zjawisko. Prędzej czy później spowoduje kłopoty w pomieszczeniach – zagrzybienie ścian, pojawienie się pleśni, powodując nie tylko dyskomfort mieszkańców, ale również potencjalne zagrożenie ich zdrowia. W niektórych wypadkach wilgoć może mieć już takie rozmiary, że będzie miała wpływ na kondycję ścian, które prędzej czy później trzeba będzie osuszyć.

Sposób radzenia sobie z wilgocią ścian domu zależy od stopnia zawilgocenia murów, tego, jaka jest przyczyna pojawienia się wilgoci, a także zasobności naszego portfela. Dość często przyczyną zawilgocenia murów domu jest tzw. wilgoć kapilarna, czyli wnikająca w przegrody i ostatecznie do mieszkania z wód gruntowych. Przyczyną zawilgocenia może być wysoki stan wód gruntowych i błędy w wykonaniu izolacji pionowej lub poziomej, a w niektórych wypadkach (dotyczy to starych domów) po prostu jej brak.

Izolacja pozioma chroni przed podciąganiem wody z gruntu w górę budynku. Z kolei izolacja pionowa zapobiega zawilgoceniu ścian fundamentowych i piwnic. Izolacja pozioma zatem jest podstawową ochroną podłogi budynku przed dostępem wilgoci z gruntu do wnętrza domu

Izolacja pozioma i pionowa fundamentów

Izolacja pozioma chroni przed podciąganiem wody z gruntu w górę budynku. Z kolei izolacja pionowa zapobiega zawilgoceniu ścian fundamentowych i piwnic. Izolacja pozioma zatem jest podstawową ochroną podłogi budynku przed dostępem wilgoci z gruntu do wnętrza domu. Izolację poziomą uzupełnia izolacja pionowa.

Woda stanowi zagrożenie nie tylko dla materiałów wykończeniowych (wykładziny, materiały drewnopochodne, powłoki malarskie, tapety), wpływa również niszcząco na materiały konstrukcyjne, jest przyczyną korozji chemicznej i biologicznej. Zniszczenia spowodowane złą izolacją poziomą i pionową murów fundamentowych mogą także obejmować strefy cokołowe budynku i kondygnacje znajdujące się powyżej poziomu terenu. Przyczyny powstawania uszkodzeń bywają często złożone i wynikają z błędów projektowych, z nieodpowiedniego doboru materiałów oraz złego wykonawstwa. Naprawa izolacji, zarówno tej poziomej, jak i pionowej, jest kłopotliwa i często trudna do przeprowadzenia, a jej koszt wielokrotnie przekracza nakłady odpowiedniego rozwiązania na etapie wykonywania fundamentów. Jakie są rodzaje izolacji poziomej i pionowej?

Jak wykonać i kiedy jest potrzebny drenaż? Wsparcie izolacji ścian

Jak wykonać i kiedy jest potrzebny drenaż?

Dom podpiwniczony może stwarzać problem, jeśli poziom wód gruntowych jest wysoki. Wówczas wilgoć wykorzysta wszelkie niedoskonałości izolacji, by dostać się do ścian położonych poniżej poziomu gruntu. Rozwiązaniem problemu jest instalacja drenażowa.

Wody gruntowe to odmiana wód podziemnych zalegających płytko pod powierzchnią terenu. Jeśli okaże się, że tak płytko, jak planowane fundamenty, woda będzie dopływać do budynku. Zagrożenie istnieje nawet wtedy, gdy wody gruntowe zalegają poniżej poziomu fundamentów. Są one zasilane przez opady, dlatego ich poziom zmienia się w ciągu roku - latem jest najniższy, a wiosną może się podnieść o ponad metr.