Hydroizolacje

Drenaż działki gliniastej – jak to zrobić?

Drenaż działki gliniastej - czy można wykonać go samodzielnie? Wyjaśniamy trudności i podpowiadamy, czy zlecić go firmie.

Drenaż działki gliniastej – jak to zrobić?

Jeśli na Twojej działce praktycznie cały czas stoją kałuże, a po każdym deszczu przeżywasz istny potop, to konieczne będzie wykonanie prawidłowego odwodnienia. Zapewni je drenaż, czyli specjalna system hydrotechniczny. Jego wykonanie jest stosunkowo proste, a gotowa instalacja nie tylko poprawi warunki panujące na działce, lecz również zabezpieczy fundamenty Twojego domu.

Jak prawidłowo wykonać drenaż działki gliniastej?

  1. Pierwszą czynnością jest wykopanie rowków, w których będą biegły rury drenażowe. Ich głębokość powinna sięgać warstwy nieprzemarzalnej, aby instalacja nie zamarzła w okresie zimowym. Zazwyczaj jest to około 80 – 90 cm.
  2. Na dno wykopu wysypujemy warstwę piasku, na który kładziemy geowłókninę. Jest ona niezwykle ważnym elementem drenażu, ponieważ odpowiada za filtrację wody i zabezpiecza całą instalację przed zapychaniem się.
  3. Na tak przygotowane podłoże wysypujemy obsypkę żwirowo-kamienną, kładziemy na nią rurę drenażową i przysypujemy z góry resztą obsypki.
  4. Ostatnim krokiem jest staranne owinięcie kamienia pozostałą geowłókniną, a następnie zasypanie całego wykopu ziemią.

Czy drenaż działki gliniastej można wykonać samodzielnie?

Samo wykonanie drenażu nie jest jakoś szczególnie skomplikowane, ale wymaga odpowiedniego rozplanowania instalacji na terenie posesji. Co więcej, niezbędne jest zachowanie nieznacznych spadków (do 1%), w czym pomoże specjalistyczny niwelator. Co prawda można go wypożyczyć, ale jego obsługa wymaga wprawy.

Problemem mogą okazać się także same prace ziemne. Podłoże gliniaste potrafi być bardzo mocno zbite, a błotniste warunki dodatkowo będą utrudniać wybieranie ziemi. Nie ma też co ukrywać, że kopanie rowów szpadlem nie należy do przyjemnych, a to samo zadanie można dużo szybciej wykonać przy pomocy minikoparki. Dlatego też drenaż najlepiej jest pozostawić wykwalifikowanym fachowcom, których znajdziesz w naszej wyszukiwarce ekip budowlanych.

Drenaż opaskowy – jak go wykonać?

Kiedy dom jest wybudowany na tak zwanym trudnym gruncie, np. z wysokim poziomem wód gruntowych, na gliniastej lub niejednorodnej glebie, może dochodzić do zalewania budynku. Grozi to zawilgoceniem murów i rozwojem pleśni na ścianach, co z kolei może powodować osłabienie konstrukcji budynku, a przede wszystkim zagraża zdrowiu domowników. Patogenne organizmy prowadzą do rozwoju różnorodnych chorób, a także nasilają objawy alergii i astmy. Aby zminimalizować ryzyko zalania piwnicy i zawilgocenia ścian, warto wykonać na działce drenaż opaskowy.

Jest to jeden z najczęściej stosowanych sposobów na obniżenie poziomu wód gruntowych, który wykonuje się wokół domów jednorodzinnych przy różnych rodzajach gleb.

Może Cię również zainteresować: Jak wykonać i kiedy jest potrzebny drenaż opaskowy?

Drenaż opaskowy domu – co to jest?

Drenaż opaskowy wokół budynku stosuje się przede wszystkim w sytuacji, gdy dom posadowiony jest na działce, gdzie występuje wysoki poziom wód gruntowych. Drenaż opaskowy domu wykonuje się w szczególności, jeśli jest on zbudowany na gruntach nieprzepuszczalnych, takich jak glina czy ił. Jeżeli dom posadowiony jest na gruntach przepuszczalnych, często okazuje się, że wykonanie drenażu jest zbędne. Kwestię tę zawsze skonsultować ze specjalistą z zakresu geologii.

Czym dokładnie jest drenaż opaskowy? Jest to system rur drenarskich, które wkopuje się w grunt dookoła budynku. Do wykonania drenażu wykorzystuje się rury perforowane. Woda dostaje się do nich przez niewielkie otwory, a odpowiednio skonstruowany i ułożony system odwadniający pozwala na jej odprowadzenie z okolic domu. Dość często można się spotkać również z nazwą „drenaż opaskowy fundamentowy”, gdyż tego rodzaju konstrukcje wykonuje się w pobliżu fundamentów, zarówno w domach podpiwniczonych, jak i bez podpiwniczenia.

To, czy drenaż opaskowy budynku jest konieczny, zależy przede wszystkim od poziomu wód gruntowych, typu gruntu oraz konstrukcji budynku. Inny poziom wód gruntowych uznaje się za zagrażający w przypadku domów z piwnicą, a inny w przypadku budynków bez podpiwniczenia. Rozważając wykonanie drenażu, trzeba również pamiętać o tym, że w ciągu roku poziom wód gruntowych może ulegać znaczącym zmianom, szczególnie na wiosnę po zimowych roztopach. Może się wówczas okazać, że wykonanie odpowiednio zaprojektowanego drenażu jest konieczne, nawet jeśli przez większą część roku poziom wód gruntowych jest niski.

Osuszanie ścian domu – przegląd metod i koszty

Osuszanie ścian domu

Wilgoć w wielu domach to często występujące zjawisko. Prędzej czy później spowoduje kłopoty w pomieszczeniach – zagrzybienie ścian, pojawienie się pleśni, powodując nie tylko dyskomfort mieszkańców, ale również potencjalne zagrożenie ich zdrowia.

Sposób radzenia sobie z wilgocią ścian domu zależy od stopnia zawilgocenia murów, tego, jaka jest przyczyna pojawienia się wilgoci, a także zasobności naszego portfela. Dość często przyczyną zawilgocenia murów domu jest tzw. wilgoć kapilarna, czyli wnikająca w przegrody i ostatecznie do mieszkania z wód gruntowych. Przyczyną zawilgocenia może być wysoki stan wód gruntowych i błędy w wykonaniu izolacji pionowej lub poziomej, a w niektórych wypadkach (dotyczy to starych domów) po prostu jej brak.

Izolacja pozioma chroni przed podciąganiem wody z gruntu w górę budynku. Z kolei izolacja pionowa zapobiega zawilgoceniu ścian fundamentowych i piwnic. Izolacja pozioma zatem jest podstawową ochroną podłogi budynku przed dostępem wilgoci z gruntu do wnętrza domu

Izolacja pozioma i pionowa fundamentów

Izolacja pozioma chroni przed podciąganiem wody z gruntu w górę budynku. Z kolei izolacja pionowa zapobiega zawilgoceniu ścian fundamentowych i piwnic. Izolacja pozioma zatem jest podstawową ochroną podłogi budynku przed dostępem wilgoci z gruntu do wnętrza domu. Izolację poziomą uzupełnia izolacja pionowa.

Woda stanowi zagrożenie nie tylko dla materiałów wykończeniowych (wykładziny, materiały drewnopochodne, powłoki malarskie, tapety), wpływa również niszcząco na materiały konstrukcyjne, jest przyczyną korozji chemicznej i biologicznej. Zniszczenia spowodowane złą izolacją poziomą i pionową murów fundamentowych mogą także obejmować strefy cokołowe budynku i kondygnacje znajdujące się powyżej poziomu terenu.

Jak wykonać i kiedy jest potrzebny drenaż? Wsparcie izolacji ścian

Jak wykonać i kiedy jest potrzebny drenaż?

Dom podpiwniczony może stwarzać problem, jeśli poziom wód gruntowych jest wysoki. Wówczas wilgoć wykorzysta wszelkie niedoskonałości izolacji, by dostać się do ścian położonych poniżej poziomu gruntu. Rozwiązaniem problemu jest instalacja drenażowa.

Wody gruntowe to odmiana wód podziemnych zalegających płytko pod powierzchnią terenu. Jeśli okaże się, że tak płytko, jak planowane fundamenty, woda będzie dopływać do budynku. Zagrożenie istnieje nawet wtedy, gdy wody gruntowe zalegają poniżej poziomu fundamentów. Są one zasilane przez opady, dlatego ich poziom zmienia się w ciągu roku - latem jest najniższy, a wiosną może się podnieść o ponad metr.

Hydroizolacja łazienki krok po kroku - poradnik - dlaczego warto? / Wrocław House

Hydroizolacja łazienki - dlaczego warto?

Łazienka to miejsce szczególnie narażone na działanie wody i wilgoci. Poprawnie wykonana hydroizolacja łazienki sprawi, że unikniesz ryzyka zalania mieszkania u sąsiada. Zobacz, jak w kilku krokach wykonać poprawnie hydroizolację łazienki.

Izolacja łazienki jest szczególnie istotna, kiedy planujesz prysznic bez brodzika. Woda, która będzie uderzać pod dużym ciśnieniem bezpośrednio w płytki podłogowe, po jakimś czasie zacznie przenikać w głąb. Gromadząca się woda i wilgoć pod powierzchnią płytki to idealne środowisko do rozwoju grzybów i pleśni oraz pierwszy krok do tego, aby zalać sąsiada piętro niżej.

Jak i kiedy wykonać drenaż opaskowy?

Do wykonania drenażu używa się rur drenarskich, które mają specjalnie przygotowaną perforację umożliwiającą wodzie wpłynięcie do środka rury. Najczęściej rury te wykonane są z tworzyw sztucznych. W sklepach można też spotkać rury wykonane z ceramiki. Dodatkowo do rur warto dobrać odpowiednią otulinę – gdy drenaż opaskowy wykonywany jest w glinie, zaleca się otulinę z włókien kokosowych. W przypadku gruntów ziarnistych i mieszanych otulina może być wykonana z tworzyw sztucznych. Dzięki otulinie rury są chronione przed zatykaniem. Wymaganym elementem systemu są również studzienki rewizyjne, które umieszcza się przy każdym rogu budynku, oraz większa studzienka zbiorcza, montowana na końcu drenażu.

Prace związane z wykonaniem drenażu opaskowego najprościej wykonuje się na gruntach przepuszczalnych. Wystarczy wówczas wokół ław fundamentowych wykopać doły na odpowiedniej głębokości i ułożyć obsypkę filtracyjną, a następnie na niej ułożyć rury zabezpieczając je geowłókniną. Kolejnym elementem systemu drenującego jest druga warstwa obsypki filtracyjnej i kolejno gruntu rodzimego. Oczywiście cały system należy ułożyć z odpowiednim spadkiem aby ułatwić spływ wody do studzienek.

Nieco inaczej przedstawia się wykonanie drenażu opaskowego na gruntach nieprzepuszczalnych, np. w glinie. W takim przypadku konieczne jest wcześniejsze wykonanie drenażu płaszczyznowego wzdłuż ścian fundamentowych. Przygotowanie do układania drenażu rozpoczyna się wówczas od zabezpieczenia ścian przed zawilgoceniem. Najczęściej kładzie się odpowiednio przygotowaną izolację przeciwwilgociową, a jeśli to konieczne - przeciwwodną oraz styropian, a następnie warstwę drenażową. Całość (włącznie z dnem wykopu) zabezpiecza się tkaniną filtracyjną. Od tego momentu wykonanie drenażu przebiega podobnie jak w przypadku gruntów przepuszczalnych. Na tkaninie układa się obsypkę, a na niej rury drenażowe, które należy zabezpieczyć geowłókniną. Na rurach kładzie się kolejną warstwę obsypki i grunt, którego zadaniem jest wypełnienie wykopu. Dodatkowo zaleca się wykonanie opaski żwirowej przy ścianach budynku na wysokości gruntu, co ma pozwolić na sprawniejsze odprowadzanie wody opadowej w głąb ziemi.

Jak wykonać odwodnienie wokół domu? Jakie materiały są potrzebne?

Wydajne odwodnienie budynku jest niezbędne przy jego lokalizacji na podmokłym terenie. System odprowadzenia wody przydaje się także w sytuacji, gdy działka jest w znacznym stopniu utwardzona lub gdy wokół budynku zalegają grunty nieprzepuszczalne.

Odwodnienie przy domu może zostać zrealizowane na różne sposoby. Odprowadzenie wody można wykonać za pomocą drenażu opaskowego lub odwodnienia liniowego.

W jakich sytuacjach niezbędne jest odwodnienie wokół domu?

Odwodnienie budynku jest niezbędne przede wszystkim w sytuacji, gdy na terenie, na którym ma zostać wzniesiony dany obiekt, występuje wysoki poziom zwierciadła wody gruntowej. Konieczność wykonania systemu umożliwiającego odprowadzenie wody pojawia się także wtedy, gdy na działce znajdują się grunty cechujące się niskim stopniem przepuszczalności lub gdy powierzchnia działki ma zostać pokryta materiałem wykończeniowym uniemożliwiającym przenikanie wody do warstw gruntowych znajdujących się poniżej poziomu terenu.

Na czym polega odwodnienie budynku za pomocą drenażu opaskowego?

Drenaż opaskowy to układ odwadniający zlokalizowany pod powierzchnią terenu. System ten składa się ze specjalnych rur drenarskich, których celem jest zebranie wilgoci z gruntu i odprowadzenie jej poza obrys budynku. Głównym zadaniem układu drenażowego jest eliminowanie nadmiaru wilgoci pochodzącej z gruntu.

rury drenarskie - części drenażu umożliwiające zrealizowanie odpływu liniowego

W skład drenażu wchodzą następujące elementy:

  • rury drenarskie - części drenażu umożliwiające zrealizowanie odpływu liniowego. Elementy rurowe do odprowadzania wody zazwyczaj są wykonane z tworzyw sztucznych. Rury najczęściej posadawia się w bezpośrednim sąsiedztwie fundamentów budynku. Dodatkowym zabezpieczeniem elementów liniowych jest specjalna otulina chroniąca je przed zatkaniem przez zbyt grube cząsteczki;
  • obsypka filtracyjna - warstwa otaczająca rury odwadniające usprawniająca proces przesiąkania wilgoci do perforowanych ścianek rur;
  • materiał filtracyjny - tkanina oddzielająca grunt zalegający wokół budynku od obsypki filtracyjnej i uniemożliwiająca mieszanie się ich cząstek;
  • studzienka kontrolna - punkt łączący części odcinków rur drenażowych. Przyjmuje się, że studzienki kontrolne powinny znajdować się przynajmniej w każdym narożu układu odwadniającego. Tego rodzaju elementy drenażu są dostępne w sprzedaży w formie gotowej do wbudowania;
  • studzienka rewizyjna - ostatnia część układu odwadniającego, gromadząca całą wodę zebraną przez poszczególne elementy systemu. Jej umiejscowienie powinno znajdować się w najniższym punkcie układu.

Wykonanie drenażu opaskowego w przypadku zalegania wokół budynku gruntów przepuszczalnych nie sprawia większych trudności. W pierwszym etapie wzdłuż ław fundamentowych należy rozłożyć obsypkę filtracyjną. W kolejnym kroku można przejść do montażu rur drenarskich. Na końcu natomiast układa się materiał filtracyjny oraz obsypuje go gruntem rodzimym.

Jeśli w bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajdują się warstwy gruntów nieprzepuszczalnych, konieczne staje się wykonanie dodatkowego drenażu płaszczyznowego. W tym celu należy na ławach fundamentowych zamontować izolację przeciwwodną lub przeciwwilgociową, a na niej ułożyć warstwę termoizolacji. W kolejnym kroku przy zabezpieczonych fundamentach układa się elementy drenażowe. Na dnie wykopu rozkłada się tkaninę filtrującą (zazwyczaj geowłókninę), a na niej usypuje się warstwę kruszywa filtracyjnego. W następnym etapie należy zamontować rury drenujące, a na nich umieścić kolejną warstwę kruszywa zabezpieczonego od góry drugim pasmem tkaniny.

Jak zrobić liniowe odwodnienie domu?

Odwodnienie liniowe jest szczególnie przydatne w sytuacji, gdy na działce znajduje się nawierzchnia utwardzona uniemożliwiająca przesiąkanie wody w głąb gruntu (np. kostka brukowa) lub gdy zalegają tam grunty nieprzepuszczalne. Do wykonania odwodnienia liniowego w każdym przypadku potrzebny jest projekt indywidualny uwzględniający wielkość terenu, z którego ma zostać odprowadzona woda, a także natężenie opadów deszczu na danym obszarze.

Zasadniczymi elementami odwodnienia liniowego są korytka o kształcie przekroju poprzecznego przypominającego literę U lub V. Kształt kanałów wpływa na ułatwienie przepływu wody nawet przy opadach o niewielkim natężeniu. Korytka odwadniające mogą być wykonane z różnych materiałów:

kompozytów betonowych - czyli mieszanki betonowej wzmocnionej włóknami polipropylenowymi lub szklanymi. Elementy tego typu cechują się trwałością, lekkością, niewielkim stopniem nasiąkliwości oraz odpornością na działanie niskich temperatur i chemikaliów;
betonu zwykłego - kanały wykonane z betonu mają większy ciężar i większą nasiąkliwość niż kompozyty;
tworzyw sztucznych (PCW lub polietylenu) - korytka wykonane z tego materiału charakteryzują się lekkością oraz odpornością na wahania temperatur i środków chemicznych.