Wrocław usługi remontowo-modernizacyjne

  • Usługi murarskie: zakres prac związanych z powstawaniem (wznoszeniem) konstrukcji budowlanych z wykorzystaniem dobrej jakości rusztowań i podestów
  • Usługi budowlane: stany surowe – wykonywanie prac budowlanych do stanu surowego (zamkniętego,  otwartego, deweloperskiego)
  • Usługi  docieplania budynków: prace związane z uszczelnianiem ścian budynków, gwarantujące dobrą izolację cieplną i wpływające korzystnie na eksploatację ciepła wewnątrz i optymalizację kosztów ogrzewania
  • Instalacje wewnętrzne: usługi związane z wykonaniem wszelkich niezbędnych instalacji budowlanych w każdym obiekcie według znanych na rynku technologii, z zastosowaniem markowych materiałów i niezbędnych narzędzi
  • Remonty kapitalne: usługi obejmują prace remontowo-budowlane w  istniejących już budynkach, odrestaurowanie  funkcjonalności i wyglądu. Usługi modernizacyjne lub przebudowa, usługi wykończeniowe
  • Remonty bieżące: usługi polegające na usuwaniu uszkodzeń, poprawa istniejacego wyglądu i odświeżenie budynków lub lokali