Pozwolenie na budowę jest konieczne przy przebudowie strychu na pomieszczenie mieszkalne

Adaptacja poddasza - czy wymaga pozwolenia?

Tak. Pozwolenie na budowę jest konieczne przy przebudowie strychu na pomieszczenie mieszkalne (a więc przy zmianie jego parametrów użytkowych). Nie byłoby natomiast potrzebne przy wykonywaniu robót remontowych.

Pozwolenie na budowę jest konieczne przy przebudowie strychu na pomieszczenie mieszkalne
Pozwolenie na budowę jest konieczne przy przebudowie strychu na pomieszczenie mieszkalne

Dlaczego? Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Prawo budowlane definiuje zaś roboty budowlane jako budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu lub rozbiórce obiektu budowlanego. Przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego. W odróżnieniu od przebudowy remont to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego a niestanowiących bieżącej konserwacji (przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż były użyte pierwotnie).