Wylewka samopoziomująca - warstwa wyrównująca i wygładzająca ma duży wpływ na jakość powierzchni wykończenia podłogi

Wylewka samopoziomująca / Jak wybrać wylewkę samopoziomującą?

Wylewka samopoziomująca, inaczej też samopoziomujący podkład podłogowy czy masa samorozlewna, zapewnia gładką, równą i właściwie wypoziomowaną podłogę. Jakość wylewki samopoziomującej i jej właściwe zastosowanie ma duży wpływ na warstwę wykończenia podłogi.

Wylewka samopoziomująca - warstwa wyrównująca i wygładzająca ma duży wpływ na jakość powierzchni wykończenia podłogi

W artykule:


Posadzka, która jest warstwą wyrównawczą układaną bezpośrednio na stropie, najczęściej wymaga jeszcze dodatkowego wyrównania przed ostatecznym wykończenie podłogi panelami, płytkami ceramicznymi, wykładzinami PVC czy dywanowymi. Do tego służy właśnie wylewka samopoziomująca, która wylana w postaci płynnej masy, pod wpływem siły grawitacji, łatwo rozprowadza się, tworząc gładką i równą powierzchnię. Wylewkę samopoziomującą stosuje się na dowolne podłoże: betonowe, jastrych cementowy lub anhydrytowy. 

Dobrej jakości wylewka samopoziomująca ma konsystencją płynnej, dobrze rozprowadzającej się masy, idealnie wypełniającej wszelkie ubytki i nierówności podłoża.

Wylewka samopoziomująca - rodzaje

Są 3 główne kryteria podziału wylewek samopoziomujących.

1. Podział ze względu na grubość warstwy wylewki samopoziomującej:

  • wylewka cienkowarstwowa, którą stosuje się w celu wyrównania podłoża, grubości od 2 do nawet 50 mm,
  • wylewka grubowarstwowa, którą również stosuje się do wyrównania podłoża, ale może też stanowić samodzielny podkład podłogowy. Grubość nawet do 10 cm. 

2.  Podział ze względu na szybkość wiązania wylewki samopoziomującej:

  • wylewka szybkowiążąca, czyli szybkosprawna, po wylaniu której dalsze prace, czyli np. układanie płytek ceramicznych, można zacząć już następnego dnia,
  • wylewka o standardowym czasie wiązania - czas wstępnego schnięcia wynosi od kilku do kilkunastu godzin – po tym czasie można chodzić po podłodze, ale dalsze prace wykończeniowe można kontynuować dopiero po ostatecznym wyschnięciu, co trwa, w zależności od grubości warstwy i typu wylewki, nawet do kilku tygodni.

3. Podział ze względu na rodzaj spoiwa:

  • wylewka anhydrytowa - spoiwem w tym rodzaju masy samopoziomującej jest anhydryt - odwodniona odmiana gipsu. Wylewka samopoziomująca anhydrytowa może mieć grubość od 2 mm (wylewka cienkowarstwowa) aż do naprawdę grubej warstwy, która może pełnić funkcję jastrychu. Jej cechą szczególną jest długi tzw. czas otwarty, który wynosi nawet do 2 godzin od przygotowania. Ponadto wylewka anhydrytowa wykazuje słabą kurczliwość w trakcie wiązania, co oznacza, że nie ma potrzeby wykonywania szczelin dylatacyjnych na powierzchniach mniejszych niż 50 m² (obowiązkowe na obwodzie pomieszczenia). Wylewka anhydrytowa polecana jest w budownictwie mieszkaniowym, przy ogrzewaniu podłogowym, ponieważ wykazuje dobrą przewodność cieplną.
    Ma za to ograniczone zastosowanie - przeznaczona tylko wnętrz tzw. suchych. Nie należy jej stosować w łazienkach, kuchniach, piwnicach itp. czy podobnych pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie.
  • samopoziomująca wylewka cementowa - spoiwem w tej wylewce jest cement, dodatkami kruszywo, specjalistyczne polimery i czasami włókna. Można z niej robić podkłady grubości 1 do 50 mm, a w przypadku płynnych jastrychów cementowych nawet do 100 mm. Szybko schnie - szybciej niż wylewka anhydrytowa. Samopoziomująca wylewka cementowa jest wytrzymała, odporna na obciążenia. Można ją stosować w pomieszczeniach nieogrzewanych. Nadaje się też do stosowania z systemem ogrzewania podłogowego. Jest wodoodporna - można ja stosować w łazienkach czy pralniach. Ten rodzaj wylewki przeznaczony jest pomieszczeń mieszkalnych, jak również zastosowań komercyjnych i użytku publicznego (szpitale, galerie handlowe, szkoły).
Wylewka samopoziomująca stosowana jest do prac wyrównująco-wygładzających. Można ją nakładać zarówno ręcznie, jak i maszynowo. Dobrej jakości wylewka samopoziomująca powinna odznaczać się wysoką płynnością i łatwością rozrabiania

Wylewka samopoziomująca cena

Wylewka samopoziomująca sprzedawana jest zazwyczaj w 25-kilogramowych, w postaci suchego proszku. Rozpiętość cenowa produktu jest dość duża. Cena wylewki samopoziomującej zależy od czasu schnięcia, wytrzymałości. Najczęściej za opakowanie masy trzeba zapłacić od 30 do 60 zł, niekiedy też więcej.

Wylewka samopoziomująca wydajność

Wydajność wylewki samopoziomującej zależy od grubości podłoża, jakie chcemy uzyskać. W zależności od rodzaju wylewki samopoziomującej oraz jej składu, do wykonania m² wylewki grubości 1 mm potrzeba od 1,5 do 1,7 kg.

Wylewka samopoziomująca - wykonanie krok po kroku

Potrzebne narzędzia: wiertarka wolnoobrotowa, głęboki pojemnik do wymieszania zaprawy, poziomnica, repery lub kołki do wyznaczenia granicy wylewki, szczotka z włosiem do rozprowadzenia gruntu, wałek kolczasty na długim trzonku do odpowietrzenia wylewki, nakładki kolczaste na obuwie (ułatwiają chodzenia po wylewce), taśma dylatacyjna (pianka polietylenowa). Optymalna temperatura do wykonywania wylewki samopoziomującej to 10-25ºC.

1. Przygotowanie podłoża. Podłoże pod wylewkę powinno być czyste, odkurzone i w miarę równe. Większe nierówności trzeba uzupełnić zaprawą cementową.

2. Gruntowanie podłoża. Gdy wylewka będzie układana bezpośrednio na podłożu, np. betonowym, należy je zagruntować (specjalnym gruntem pod wylewki), jedno- lub dwukrotnie. Grunt ułatwia rozprowadzanie wylewki po podłożu oraz zwiększa jej przyczepność. Gruntowanie ma też na celu ograniczenie i wyrównanie chłonności podłoża. Grunt schnie około 2-3 godzin.

Wylewka samopoziomująca i dylatacje

Po przygotowaniu podłoża pod wylewkę, po zagruntowaniu podłoża, wykonuje się dylatacje. Wymagane są dylatacje obwodowe – wzdłuż ścian, dylatacje pośrednie w pomieszczeniach o nieregularnym kształcie, gdy wylewane pola są długie i wąskie (np. korytarze), w progach drzwiowych, przy bardzo dużych powierzchniach. Rozstaw dylatacji pośrednich zależy też od rodzaju zastosowanej wylewki samopoziomującej i jej grubości oraz od istniejących już w podłożu dylatacji, które należy odtworzyć w nowej warstwie wylewki. Zazwyczaj pola dylatacyjne mają powierzchnię 50 – 100 m². Przy ogrzewaniu podłogowym dylatacje pośrednie należy wykonać ze specjalnych listew dylatacyjnych przed układaniem wylewki – nacinanie dylatacji po wykonaniu jest ryzykowne ze względu na możliwość uszkodzenia ogrzewania. Przy ogrzewaniu pola dylatacyjne wykonane z wylewek cementowych mają zazwyczaj powierzchnię do 40 m².

3. Wyznaczenie poziomu wylewki. W tym celu stosuje się tzw. repery (np. gotowe, przenośne) lub też w podłoże wwierca się kołki rozporowe, w które następnie wkręca się na odpowiednią wysokość wkręty. Tak wyznaczone punkty poziomu usprawniają wylewania masy. Na tym etapie przydaje się poziomnica lub niwelator.

4. Przygotowanie i wylewanie masy. Wylewkę w postaci proszku wsypuje się do pojemnika z dokładnie odmierzoną ilością wody - trzeba tu przestrzegać instrukcji producenta, ponieważ zbyt mała lub za duża ilość wody może zmienić parametry masy i zmniejszyć wytrzymałość podkładu. Całość należy dokładnie wymieszać (2-3 minuty) do uzyskania jednolitej konsystencji, chwilę odczekać i ponownie wymieszać. Masę trzeba wykorzystać zaraz po rozrobieniu.

Nakładki na buty z kolcami ułatwiają chodzenie po podłożu

5. Wylewanie i rozprowadzanie masy. Masę wylewa się z pojemnika na podłoże (zaczynając od najdalszego narożnika pomieszczenia), po czym rozprowadza długą pacą zębatą i odpowietrza wałkiem kolczastym, który równocześnie ujednolica i dodatkowo wyrównuje powierzchnię. Prace te należy prowadzić dość sprawnie. Równolegle z wylewaniem masy z jednego pojemnika, powinna być już rozrabiana kolejna porcja wylewki, aby można je było ze sobą połączyć jeszcze w fazie płynnej. Zaleca się, aby prace powinny być wykonywane przez min. 3 osoby.

Po kilku lub kilkudziesięciu godzinach, zależy to od rodzaju wylewki i grubości podkładu, można wejść na wyrównaną powierzchnię, a dalsze prace, czyli wykończenie podłogi, można rozpocząć najwcześniej po ok. 24 godzinach.