Rodzaje stropów – strop drewniany / Jaki strop wybrać? Co należy wiedzieć?

Rodzaje stropów – jaki strop wybrać? co należy wiedzieć?

Spis treści:

 • Jakie zadanie spełniają stropy w naszym domu?
 • Strop betonowy, a może drewniany? Na co zwrócić uwagę wybierając ten właściwy?
  • Wytrzymałość i sztywność
  • Izolacja termiczna i akustyczna
 • Najczęściej wykorzystywane stropy – rodzaje technologii konstrukcyjnej
  • Stropy gęstożebrowe
  • Stropy płytowe
  • Stropy płytowo-żebrowe
  • Stropy belkowe
 • Stropy – rodzaje materiałów
 • Najtańszy strop to nie zawsze dobre rozwiązanie
Rodzaje stropów – strop drewniany / Jaki strop wybrać? Co należy wiedzieć?

Strop stanowi jeden z najważniejszych elementów konstrukcyjnych domu. Od jego jakości i wytrzymałości zależy to, czy obciążenia oddziałujące na budynek zostaną prawidłowo rozłożone i czy zachowa on prawidłową stabilność. Na rynku spotkać możemy różne rodzaje stropów. Wśród nich wymienia się między innymi stropy żelbetowe, betonowe gęstożebrowe czy drewniane. Wyjaśniamy, czym się one różnią oraz podpowiadamy, jaki strop wybrać, aby najlepiej spełniał on swoją funkcję.

Jakie zadanie spełniają stropy w naszym domu?

Strop to poziomy element konstrukcyjny oddzielający od siebie poszczególne kondygnacje domu. Ma on za zadanie przenosić obciążenia stałe oraz użytkowe na pionowe elementy nośne, takie jak słupy bądź ściany, dlatego tak ważna jest jego właściwa wytrzymałość. Zwiększa on także sztywność budynku. Dolna powierzchnia tynku pokryta tynkiem oraz farbą tworzy sufit, pomieszczenia znajdującego się niżej, górna pokryta posadzką to natomiast podłoga pomieszczenia na kolejnym piętrze.

Strop betonowy, a może drewniany? Na co zwrócić uwagę wybierając ten właściwy?

Na rynku znajdziemy różne rodzaje stropów. Zarówno zastosowana technologia konstrukcyjna, jak i wykorzystany do ich budowy materiał znacząco wpływa na ich najważniejsze właściwości. Na co warto zwrócić uwagę, podejmując decyzję, jakie stropy najlepiej zastosować w swoim domu?

Wytrzymałość i sztywność

Jak już wspominaliśmy, główne zadanie, które spełniają stropy, to przeniesienie obciążeń na pionowe elementy nośne. Wyróżnia się tu obciążenia stałe, takie jak ciężar własny oraz ciężar ścianek działkowych, a częściowo także więźby dachowej, oraz użytkowe, na przykład ciężar mebli i wyposażenia domowego oraz osób przebywających w pomieszczeniu.

Przegroda między pomieszczeniami musi również cechować się odpowiednią sztywnością. Jeśli będzie ona nadmiernie uginać się pod wpływem ciężaru może to przyczynić się do odpadania lub pękania tynku na suficie znajdującego się poniżej pomieszczenia, a do tego nieprzyjemnie skrzypieć.

Izolacja termiczna i akustyczna

To, czy wykorzystany do budowy stropu materiał dobrze tłumi hałas, ma duże znaczenie dla komfortu mieszkańców domu, szczególnie jeśli mówimy tu o przegrodzie dzielącej dwa pomieszczenia mieszkalne. Najlepsze właściwości izolacyjne wykazują materiały pełne o dużej masie powierzchniowej. Jeśli zależy nam na dobrym wygłuszeniu pokoi czy sypialni, warto więc postawić na przykład na strop żelbetowy w połączeniu z tak zwaną podłogą pływającą, niemającą stałego połączenia ze stropem i stanowiącą dodatkową izolację.

Kwestia utraty ciepła jest natomiast szczególnie ważna w przypadku stropodachu lub stropu oddzielającego piwnicę lub strych od pomieszczeń mieszkalnych. Pozostałe przegrody wewnętrzne dzielą zwykle pomieszczenia, których temperatura nie różni się znacznie od siebie.

Ocieplenie stropu nad piwnicą. / Jaki strop wybrać? Co należy wiedzieć?

Ocieplenie stropu nad piwnicą

Najczęściej wykorzystywane stropy – rodzaje technologii konstrukcyjnej

Rodzaje stropów najczęściej spotykane na rynku można wyróżnić na przykład, biorąc pod uwagę zastosowaną technologię konstrukcyjną.

Stropy gęstożebrowe

Najchętniej stosowane współcześnie podczas budowy domów jednorodzinnych. Element nośny tego typu stropów stanowią ułożone równolegle do siebie belki, tak zwane żebra, rozmieszczone co kilkadziesiąt centymetrów. Zwykle wykonuje się je z betonu oraz stali i wsparta na ścianach nośnych bądź innych podporach. Przerwy między żebrami wypełnia się pustakami z lekkiego betonu, styropianu, gipsu albo ceramiki, a całą powstałą w ten sposób konstrukcję zalewa się warstwą betonu.

Główna zaleta stropów gęstożebrowych to łatwość montażu oraz brak konieczności użycia ciężkiego sprzętu, jak ma to miejsce na przykład w przypadku stropu z płyt prefabrykowanych. Należy jednak wiedzieć, że ze względu na występowanie przestrzeni powietrznych stropy gęstożebrowe cechują się niezbyt dobrą izolacyjnością akustyczną dlatego, jeśli zależy nam na skutecznym wygłuszeniu pomieszczeń, warto zastanowić się nad zastosowaniem innych rozwiązań. Warto też wiedzieć, że na rynku znajdziemy również stropy wykonane z betonu komórkowego o podwyższonej gęstości, a co za tym idzie lepszych parametrach izolacyjności cieplnej i akustycznej.

Najpopularniejsza odmiana stropów  tego typu to strop teriva. Składa się on z prefabrykowanego żelbetowego ożebrowania stanowiącego konstrukcję nośną oraz wypełnienia wykonanego z pustaków keramzytowych bądź betonowych.

Stropy płytowe

Pozwalają na uzyskanie równej powierzchni z obu stron przegrody. Zbroi się je jednokierunkowo lub krzyżowo, zależnie od liczby podpierających konstrukcję ścian nośnych. Zbrojenie kierunkowe stosuje się w przypadku, gdy podporę stanowią dwie ściany równoległe, natomiast krzyżowe, gdy podpór jest więcej.  Element nośny przegrody tego typu to płyta żelbetowa prefabrykowana, monolityczna lub też monolityczno-prefabrykowana. Od tego, jaką technologię wybierzemy, zależeć będzie między innymi sposób montażu elementów stropu oraz jego ogólne właściwości.

Stropy prefabrykowane wykonuje się, jak łatwo się domyślić z gotowych płyt żelbetowych lub z betonu komórkowego. Ze względu na ich znaczny ciężar nie będziemy się w tym przypadku bez dźwigu, jednak dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii nasz strop powstanie naprawdę szybko. Płyty produkowane obecnie mają często kanały, dzięki którym stają się lżejsze.

Stropy płytowe monolityczne również wykorzystywane niekiedy w budownictwie prywatnym. Wykonuje się je w całości na terenie budowy. Prace rozpoczyna się od ułożenia pełnego deskowania wspartego na ścianach nośnych. Kolejny elementy to podkładki dystansowe oraz pręty zbrojeniowe główne oraz rozdzielcze. (Te drugie odpowiadają za zachowanie odpowiedniego rozstawu między prętami głównymi). Tak przygotowane zbrojenie zalewa się w całości betonem. Zastosowanie tego typu technologii pozwala także uzyskać dobrą izolację akustyczną.

 

Stropy płytowe monolityczno-prefabrykowane wykonuje się z wykorzystaniem gotowej płyty betonowej, w której częściowo zakotwione jest zbrojenie. Płyty układa się na ścianach nośnych i zalewa betonem. Znacząca wada tego rozwiązania to konieczność wykorzystania dźwigu, ze względu na duży ciężar całej konstrukcji.

Stropy płytowo-żebrowe

To rozwiązanie rzadko wykorzystywane w domach jednorodzinnych, najlepiej sprawdzające się w przypadku pomieszczeń o regularnych kształtach. Wymaga zastosowania bardzo precyzyjnego, pełnego deskowania oraz użycia wyjątkowo dłużej ilości betonu. Konstrukcja składa się z płyty położonej na belkach żelbetowych, które z kolei opierają się na słupach oraz ścianach nośnych. Podpory rozlokowane są jednak rzadziej niż w przypadku stropów gęstożebrowych. Konstrukcje wykonuje się ją bezpośrednio w miejscu budowy.

Stropy belkowe

Elementy nośne to w tym przypadku ułożone równolegle do siebie belki drewniane, stalowe albo żelbetowe o rozstawie wynoszącym między 80 a 120 cm. Na nich znajduje się warstwa wypełniająca, wykonana zwykle z drewna, betonu bądź ceramiki oraz podłoga.

Stropy – rodzaje materiałów

Rozwiązania dostępne na rynku możemy również rozróżnić pod względem zastosowanego do ich budowy materiału.

 • Stropy drewniane – odmiana stropów belkowych. Belki o przekroju prostokątnym układa się na ścianach nośnych, a przestrzeń między nimi wypełnia materiałem izolacyjnym. Na nich układa się podłogę, natomiast pod nimi montuje się sufit pomieszczenia znajdującego się poniżej;
 • Stropy stalowo-ceramiczne – rolę elementów nośnych pełnią tu belki stalowe, na których umieszcza się płyty ceramiczne. To stosunkowo rzadko obecnie rzadko stosowane rozwiązanie, choćby ze względu na dużą wagę belek stalowych;
 • Stropy ceramiczno-żelbetowe – element nośny to żebra wykonane z żelbetu, uzupełniane pustakami;
 • Stropy stalowo-żelbetowe – zastąpiły w znacznym stopniu stalowo-ceramiczne, jednak ze względu na duży ciężar belek oraz znaczne zużycie stali również wykorzystuje się je dość rzadko. Głównie wykorzystywane w budynkach remontowych oraz przy rekonstrukcji obiektów stalowych;
 • Stropy z betonu komórkowego – gotowe płyty z betonu komórkowego pozwalają na wyjątkowo szybkie wybudowanie stropu. Prefabrykowane elementy dostarczone prosto na budowę za pomocą ciężkiego sprzętu przygotowywane są wcześniej przez producenta na podstawie dostarczonego przez nas projektu;
Strop z belek. / Jaki strop wybrać? Co należy wiedzieć?

Rys.3 Strop z belek

Najtańszy strop to nie zawsze dobre rozwiązanie

Decydując, jaki strop wybrać, warto wziąć pod uwagę, że to jeden z ważniejszych elementów konstrukcyjnych budynku decydujący o jego trwałości, który powinien niezawodnie spełniać swoją funkcję co najmniej przez kilkadziesiąt najbliższych lat. Warto więc dokładnie rozważyć wszystkie za i przeciw, a przede wszystkim zasięgnąć opinii ekspertów, pamiętając, że rozwiązanie konstrukcyjne musi zostać dopasowane przede wszystkim do parametrów konstrukcyjnych budynku, takich jak na przykład jego do rozpiętość oraz wielkość przenoszonych obciążeń.